ZAPRASZAMY NA NOWA STRONĘ - KLIK TUTAJ - NOWE USŁUGI – AKTUALNY CENNIK

Polscy Lekarze w Londynie

Polscy lekarze specjalisci

Specjalizacja

Akupunktura Akupunktura

Alergologia Alergologia

Anestezjologia i intensywna terapia Anestezjologia i intensywna terapia

Angiologia Angiologia

Apteka z polskim farmaceutą Apteka z polskim farmaceutą

Audiologia i foniatria Audiologia i foniatria

Autyzm Autyzm

Balneologia Balneologia

Balneologia, medycyna fizykalna  Balneologia, medycyna fizykalna

Chiroterapia Chiroterapia

Chirurgia dziecięca Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia naczyniowa Chirurgia naczyniowa

Chirurgia ogólna Chirurgia ogólna

Chirurgia onkologiczna Chirurgia onkologiczna

Chirurgia plastyczna Chirurgia plastyczna

Chirurgia stomatologiczna Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia szczękowo-twarzowa Chirurgia szczękowo-twarzowa

Choroby płuc Choroby płuc

Choroby wewnętrzne Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne Choroby zakaźne

Dermatologia i wenerologia Dermatologia i wenerologia

Diabetologia Diabetologia

Diagnostyka laboratoryjna Diagnostyka laboratoryjna

Endokrynologia Endokrynologia

Epidemiologia Epidemiologia

Farmakologia kliniczna Farmakologia kliniczna

Gastroenterologia Gastroenterologia

Genetyka kliniczna Genetyka kliniczna

Geriatria Geriatria

Ginekologia onkologiczna Ginekologia onkologiczna

Hematologia Hematologia

Hipertensjologia Hipertensjologia

Homeopatia Homeopatia

Immunologia kliniczna Immunologia kliniczna

Kardiochirurgia Kardiochirurgia

Kardiologia Kardiologia

Kardiologia dziecięca Kardiologia dziecięca

Laryngologia Laryngologia

Medycyna naturalna Medycyna naturalna

Medycyna nuklearna Medycyna nuklearna

Medycyna paliatywna Medycyna paliatywna

Medycyna pracy Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna Medycyna rodzinna

Medycyna socjalna Medycyna socjalna

Medycyna sportowa Medycyna sportowa

Medycyna sądowa Medycyna sądowa

Medycyna transportu Medycyna transportu

Mikrobiologia lekarska Mikrobiologia lekarska

Nefrologia Nefrologia

Neonatologia Neonatologia

Neurochirurgia Neurochirurgia

Neurologia Neurologia

Neuropatologia Neuropatologia

Okulistyka Okulistyka

Onkologia Onkologia

Onkologia i hematologia dziecięca Onkologia i hematologia dziecięca

Onkologia kliniczna Onkologia kliniczna

Ortodoncja Ortodoncja

Ortopedia i traumatologia Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Otorynolaryngologia Otorynolaryngologia

Otorynolaryngologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca

Patomorfologia Patomorfologia

Pediatria Pediatria

Periodontologia Periodontologia

Położnictwo i ginekologia Położnictwo i ginekologia

Protetyka stomatologiczna Protetyka stomatologiczna

Psychiatria Psychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychologia Psychologia

Psychoterapia Psychoterapia

Pulmunologia Pulmunologia

Radiologia i diagnostyka obrazowa Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna Radioterapia onkologiczna

Rehabilitacja medyczna Rehabilitacja medyczna

Reumatologia Reumatologia

Seksuologia Seksuologia

Sprzęt Medyczny Sprzęt Medyczny

Stomatologia Stomatologia

Stomatologia dziecięca Stomatologia dziecięca

Stomatologia z endodoncją Stomatologia z endodoncją

Toksykologia kliniczna Toksykologia kliniczna

Transfuzjologia kliniczna Transfuzjologia kliniczna

Transplantologia kliniczna Transplantologia kliniczna

Urologia Urologia

Urologia dziecięca Urologia dziecięca

Weterynaria Weterynaria

Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne

 

Polscy lekarze specjalisci w Londynie

 

Specjalnosci lekarskie

Znaczny rozwój nauk medycznych spowodował konieczność wprowadzenia specjalizacji podstawowych i szczegółowych. Tytuł lekarza specjalisty w danej specjalności medycznej uzyskuje się po odbyciu trwającego zwykle 5-6 lat szkolenia w trakcie pracy zawodowej. Szkolenie lekarza przed uzyskaniem tytułu specjalisty w szczegółowej specjalności (tj. możliwej do uzyskania dopiero po zakończeniu szkolenia w podstawowej specjalności) ze względu na procedury administracyjne oraz wymogi formalne trwa zwykle około 15-20 lat, licząc od momentu rozpoczęcia studiów.

Do roku 1999 r. obowiązywał dwustopniowy system specjalizacji. Po dwóch – trzech latach szkolenia lekarz otrzymywał tytuł “lekarza danej specjalności” np. lekarz chorób wewnętrznych – tzw. I stopień specjalizacji. Jeśli zdecydował się na kontynuowanie specjalizacji, mógł zdobyć tzw. specjalizację II stopnia i tytuł “lekarza specjalisty” danej specjalności – np. lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Ordynatorem oddziału może zostać tylko lekarz specjalista (II stopnia) w danej specjalności. System ten nie dotyczył specjalizacji uzyskiwanych po zdobyciu innej (specjalizacji szczegółowych), gdzie obowiązywał system jednostopniowy.

Obecnie funkcjonuje jednostopniowy system specjalizacji – tj. możliwe jest jedynie uzyskanie tytułu specjalisty danej specjalności w trakcie jednolitego szkolenia trwającego zwykle 5-6 lat.

W chwili obecnej lekarze mogą specjalizować się w 40 specjalnościach podstawowych:

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Audiologia i foniatria
 3. Chirurgia dziecięca
 4. Chirurgia klatki piersiowej
 5. Chirurgia ogólna
 6. Chirurgia plastyczna
 7. Chirurgia szczękowo-twarzowa
 8. Choroby wewnętrzne
 9. Choroby zakaźne
 10. Dermatologia i wenerologia
 11. Diagnostyka laboratoryjna
 12. Epidemiologia
 13. Genetyka kliniczna
 14. Kardiochirurgia
 15. Kardiologia
 16. Medycyna nuklearna
 17. Medycyna pracy
 18. Medycyna ratunkowa
 19. Medycyna rodzinna
 20. Medycyna sądowa
 21. Medycyna transportu
 22. Mikrobiologia lekarska
 23. Neonatologia
 24. Neurochirurgia
 25. Neurologia
 26. Okulistyka
 27. Onkologia kliniczna
 28. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 29. Otorynolaryngologia
 30. Patomorfologia
 31. Pediatria
 32. Położnictwo i ginekologia
 33. Psychiatria
 34. Psychiatria dzieci i młodzieży
 35. Radiologia i diagnostyka obrazowa
 36. Radioterapia onkologiczna
 37. Rehabilitacja medyczna
 38. Transfuzjologia kliniczna
 39. Urologia
 40. Zdrowie publiczne

oraz 28 specjalnościach szczegółowych (po uzyskaniu jednej z odpowiednich – tzn. określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia – specjalizacji podstawowych):

 1. Alergologia
 2. Angiologia
 3. Balneologia i medycyna fizykalna
 4. Chirurgia naczyniowa
 5. Chirurgia onkologiczna
 6. Choroby płuc (pulmonologia)
 7. Diabetologia
 8. Endokrynologia
 9. Farmakologia kliniczna
 10. Gastroenterologia
 11. Geriatria
 12. Ginekologia onkologiczna
 13. Hematologia
 14. Hipertensjologia
 15. Immunologia kliniczna
 16. Kardiologia dziecięca
 17. Medycyna paliatywna
 18. Medycyna sportowa
 19. Nefrologia
 20. Neurologia dziecięca
 21. Neuropatologia
 22. Onkologia i hematologia dziecięca
 23. Otorynolaryngologia dziecięca
 24. Reumatologia
 25. Seksuologia
 26. Toksykologia kliniczna
 27. Transplantologia kliniczna
 28. Urologia dziecięca

Natomiast lekarze dentyści mogą specjalizować się w następujących specjalnościach:

 1. Chirurgia stomatologiczna
 2. Chirurgia szczękowo-twarzowa
 3. Ortodoncja
 4. Periodontologia
 5. Protetyka stomatologiczna
 6. Stomatologia dziecięca
 7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 8. Zdrowie publiczne
 9. Epidemiologia

Dwustopniowy system specjalizacji w Polsce wprowadzono po II wojnie światowej ze względu na ogromny niedobór kadry lekarskiej i konieczność skróconego szkolenia specjalistów oraz chęć jak najszybszego “poprawienia” danych statystycznych dotyczących liczby specjalistów (w statystykach podawano łączną liczbę specjalistów bez informacji o stopniu). W tym ostatnim aspekcie Polska wzorowała się na ZSRR, gdzie istniały nawet 3 stopnie specjalizacji. W systemie dwustopniowym przeważnie stosowano zasadę trzyletniej specjalizacji I stopnia i dwuletniej II stopnia.

Dość szybko system dwustopniowy uległ wynaturzeniom, które trwały aż do jego zniesienia:

 • zmniejszał się odsetek specjalistów I stopnia rozpoczynających specjalizację II stopnia — w najmniejszym stopniu proces ten dotyczył mało popularnych specjalności, jak np. medycyna sądowamikrobiologiapatomorfologia (tam był największy niedobór specjalistów) oraz lekarzy zatrudnionych w ośrodkach związanych z uczelniami medycznymi (tam konieczność zdobycia II stopnia wiązała się z warunkami zatrudnienia); w pozostałych sytuacjach II stopień zaczynali przede wszystkim ci, którzy chcieli ubiegać się o ordynaturę i mieli szansę jej uzyskania. Przyczyny nierozpoczynania II stopnia, to przeważnie:
  • działania przełożonych (w prowincjonalnych szpitalach często ordynatorzy w obawie przed “konkurencją” utrudniali rozwój zawodowy innym lekarzom ze swego oddziału);
  • brak wyraźnych korzyści ze zdobycia II stopnia, jeśli ktoś nie chciał się starać o ordynaturę, ponieważ zarówno specjalista I, jak i II stopnia mógł otworzyć gabinet prywatny.
 • coraz częściej wydłużał się okres szkolenia specjalizacyjnego (szczególnie w II stopniu) nawet do kilkunastu i 20 lat;
 • zmniejszał się odsetek osób rozpoczynających specjalizacje szczegółowe.

Tytuł lekarza otrzymują także absolwenci medycyny weterynaryjnej (lekarz weterynarii) oraz stomatologii (lekarz dentysta). Absolwenci kierunku lekarskiego uzyskują tytuł zawodowy “lekarza”, choć w powszechnym użyciu jest nie posiadający umocowania prawnego zwrot “lekarz medycyny”.